Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

ยป Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Hoofd afdeling Stedelijk Gebied & Infrastructuur, Tauw


De afdeling Stedelijk Gebied & Infrastructuur van Tauw in Utrecht (40 fte) verricht ontwerp- en adviesdiensten op het gebied van de droge infrastructuur en de inrichting van woongebieden en bedrijventerreinen. Deze diensten betreffen zowel de planfase, ontwerpfase, uitvoeringsfase als de beheer- en onderhoudsfase.

Jos van de Griend gaf ruim elf jaar leiding aan de afdeling. Hij stelde samen met de afdeling een strategische ontwikkelingsvisie op waarin de lijnen werden vastgelegd waarlangs de afdeling zich in de jaren daarna diende te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot extra aandacht voor projectbeheersing, een toename van de kennis van alternatieve contractvormen en bouwkosten en professionalisering van het accountmanagement. Jos besteedde ook extra aandacht aan het vinden en binden van personeel. Dit heeft onder andere geresulteerd in een betere, meer op persoonlijke ontwikkeling gerichte beoordelingscyclus en intensivering van het contact met universiteiten en hogescholen.
Tevens is onder leiding van Jos een samenwerkingsverband gestart met een interim management-bureau en vond actieve marktbewerking plaats om het aandeel activiteiten in de planontwikkelingsfase te vergroten.
Jos trad daarnaast op als projectleider van infrastructurele projecten.ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -