Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

ยป Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Programmamanager 'Openbare ruimte in nieuw perspectief' gemeente Den Helder


Het programma Openbare ruimte in nieuw perspectief behelst 16 projecten rondom een vijftal thema's:
- klimaatbestendig en duurzaam,
- samenwerken aan de stad,
- differentiatie maakt 't verschil,
- uitnodigend en bruikbaar en
- groenwaarden en -waardering

In aanvang was er sprake van globaal geformuleerde projectdoelen en/of ambities.

Jos van de Griend is begonnen met het concretiseren hiervan met behulp van projectplannen en het benoemen van projectleiders voor de verschillende projecten.
Voorbeelden van projecten zijn: Ontwikkeling gebiedsgericht werken, Synergie tussen ontwikkeling en beheer, Vergroting bekendheid eetbaar groen en Sporten en bewegen in de openbare ruimte.
In de projecten heeft Jos veel aandacht besteed aan zowel individuele als teamcoaching. In kader van teamcoaching had Jos o.a. wekelijks overleg met de vier betrokken teamleiders over o.a. de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken en resultaatgericht werken. Ook hield Jos zich bezig met individuele coaching van bijvoorbeeld projectleiders en vakspecialisten in kader van nieuwe werken / samenwerken. Periodieke voortgangsrapportages hielden management en bestuur op de hoogte.ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -