Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

» Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Teamleider Openbaar Gebied gemeente Oud-Beijerland


Het team Openbaar Gebied (45 medewerkers) bestaat uit de binnen- en buitendienst.

De activiteiten van het team bestaan uit beleidsontwikkeling, voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van projecten, beheer openbare ruimte en uitvoering van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.

De taken van Jos van de Griend zijn voor een periode van zo'n anderhalf jaar als volgt geformuleerd:

Geeft leiding aan medewerkers binnen team Openbaar Gebied
Draagt zorg voor een effectieve inrichting van het team
Voert de planning- en controlcyclus uit en bewaakt budgetten
Bewaakt de kwaliteit en innoveert bedrijfsvoeringsprocessen
Vertaalt de tactische afdelingsdoelen naar operationele uitvoeringsdoelstelling op medewerkniveau
Draagt zorg voor de opstelling van beleidsnota’s aan de hand van beleidsuitgangspunten
Ziet toe op een efficiënte en effectieve uitvoering van besluiten
Adviseert de collegeleden op de vakgebieden van het team Openbaar Gebied
Informeert de collegeleden over de voortgang van de uitvoeringszaken
Neemt deel aan het portefeuillehoudersoverleg
Participeert in projecten, onderzoeken, regionale samenwerking, specifiek in de projectorganisatie Hoeksche Waard
Vertegenwoordigt de gemeente in overlegvormen en projectgroepen

De focus van Jos van de Griend ligt daarbij vooral op de professionalisering van het beheer (doorontwikkeling richting asset management), de integratie van de binnen- en buitendienst, het up-tot-date krijgen van de areaalgegevens en de organisatieontwikkeling, regionale samenwerking en harmonisatie in het kader van de gemeentelijke herindeling Hoeksche Waard per 1-1-2019.ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -