Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

ยป Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Kwartiermaker Asset Management gemeente De Bilt


De unit Civiele Werken van gemeente De Bilt wil het beheer van de openbare ruimte en gebouwen verder professionaliseren door het invoeren van assetmanagement. Onderzocht is hoe dit in samenhang met het lopende organisatieontwikkeling het best kan worden gerealiseerd.
Jos van de Griend is als kwartiermaker voor dit traject aangesteld. In overleg met de gemeente heeft hij een plan van aanpak voor dit ontwikkeltraject opgesteld.
De aanpak bestaat uit twee fases: een onderzoeks- en een implementatiefase. In de eerste fase heeft Jos van de Griend onder andere interviews met vertegenwoordigers van het management, de verschillende beheerdomeinen, inkoop en RO gehouden en heeft hij een meting verricht naar de fase van ontwikkeling van het asset management waarin de gemeentelijke organisatie verkeert. Op grond van het verrichte onderzoek is besloten om in het implementatietraject de focus op drie sporen te richten:

In beeld brengen werkprocessen en rollen
Verbetering informatiemanagement
Aanpak situatie rondom contracten

Onderdelen daarvan zijn onder meer het in kaart brengen, moderniseren en afstemmen van contracten en het inrichten van de op de organisatieontwikkeling afgestemde en robuuste asset management organisatie, waarin onder meer rekening is gehouden met de strategische, tactische en operationele beheertaken.ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -