Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

» Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Coach verandertraject afdeling Stadsbeheer,
gemeente Zoetermeer


De afdeling Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer voert een aantal specifieke taken uit op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Veranderingen in de samenleving, verbeterpunten uit doorlichtingsonderzoeken en bezuinigingen vormden de aanleiding om een verandertraject te starten. Doel was een professionele, efficiënte, transparante organisatie

Jos van de Griend was gedurende een periode van een jaar als coach/begeleider bij dit verandertraject betrokken. Zijn taken bestonden uit het begeleiden van een aantal rondetafelgesprekken over kennis, kerntaken, communicatie/ burgerparticipatie, netwerken en verbetering van werkprocessen. Het begeleiden van de projectgroep Programmering en het coachen van gemeentelijke proceseigenaar van deze werkgroep. In de werkgroep kwamen vier thema’s aan de orde: regie, netwerken, transparante bedrijfsvoering en burger centraal. In de laatste fase zijn mindmapsessies begeleid die tot doel hadden om de huidige werkwijze in kaart te brengen (taken, werkzaamheden, werkprocessen, knelpunten).ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -