Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

ยป Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Begeleiding samenwerkingstraject openbare verlichting gemeenten Bunnik, De Bilt en Soest


In 2016 hebben de gemeenten De Bilt, Soest en Bunnik de wens tot samenwerking op het gebied van de openbare verlichting uitgesproken. De drie gemeenten stonden elk aan de vooravond van een grootschalige vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting hetgeen aanleiding hiervoor vormde. De samenwerking moest niet alleen tot voordelen op het gebied van kosten, dienstverlening en kennis maar ook tot een relevante bijdrage aan het behalen van de energiedoelstellingen uit het energieakkoord leiden.

Jos van de Griend heeft het traject om tot deze samenwerking te komen begeleid. Hiertoe is een plan van aanpak geschreven. Op grond daarvan is een convenant opgesteld. Jos van de Griend verzorgde de procesbegeleiding, het opstellen van het convenant en de organisatie van het bestuurlijk traject. Op 23 juni 2017 hebben wethouders Spil van gemeente Bunnik, Rost van Tonningen van gemeente De Bilt en Van Berkel van gemeente Soest het convenant voor de samenwerking ondertekend. De eerste gezamenlijke activiteiten zijn inmiddels gerealiseerd: dit betreft de gezamenlijke aanbesteding van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden en de uitbesteding van een aantal beheeractiviteiten aan een adviesbureau. De intentie is om de samenwerking in de toekomst verder uit te breiden.ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -