Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

ยป Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Hoofd afdeling Fysiek en sociaal domein gemeente Renswoude

Jos van de Griend was in de periode 2018-2020 gedurende ruim anderhalf jaar afdelingshoofd in gemeente Renswoude.

Eerst van de afdeling Omgevingsbeheer, die later met het sociale domein werd samengevoegd tot de afdeling Fysiek en sociaal domein.

Daarnaast was Jos lid van het gemeentelijk managementteam en vervulde hij de rol van loco-gemeentesecretaris.

De afdeling behartigt de volgende taakvelden:

Beheer openbare ruimte
Projecten
Ruimtelijke ordening
Vergunning, toezicht en handhaving
Buitendienst
Woningbedrijf en
Sociaal domein

Bij de start van zijn opdracht heeft Jos een plan van aanpak gemaakt met daarin een aantal speerpunten voor de afdeling. De voornaamste speerpunten waarop Jos zich heeft gefocust zijn: de professionalisering van het beheer van de openbare ruimte, organisatie projecten, organisatieontwikkeling buitendienst, invoering omgevingswet en aanpak duurzaamheid.

In deze periode werd er ook een organisatieonderzoek uitgevoerd door Bureau Berenschot. Jos van de Griend zat in de begeleidingsgroep van dit organisatieonderzoek. Als input voor het onderzoek van Berenschot heeft hij een analyse van zijn afdeling gemaakt die is beschreven in het rapport 'Ontwikkeling afdeling Omgevingsbeheer'.


ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -