Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

» Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

ProfielJos van de Griend

  Sinds 1 april 2008 werkt Jos van de Griend als zelfstandig professional onder de naam Van de Griend Management & Advies.

Van de Griend heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur, projectleider, team- en afdelingsmanager op het gebied van de openbare ruimte en infrastructuur.

Die ervaring heeft hij zowel bij de overheid als bij ingenieurs- en adviesbureaus opgedaan.

Van de Griend Management & Advies
Combineert proces en inhoud;
Streeft naar actieve betrokkenheid van partijen;
Biedt een integrale kijk op de openbare ruimte;
Legt nadruk op de beheersing van risico’s;
Zet in op duurzame oplossingen.

Van de Griend Management & Advies heeft drie aandachtsgebieden:

Professionalisering bedrijfsvoering
De veranderingen om ons heen gaan snel. Organisaties zijn daardoor continu in beweging. De vraagstukken die dit met zich meebrengt zijn uitdagend en divers. Of het nu om de ontwikkeling naar een regieorganisatie gaat, het professionaliseren van werkprocessen of een specifiek onderwerp als het verbeteren van de projectbeheersing: Van de Griend Management & Advies bijt zich er graag in vast. Van de Griend: ‘De mate waarin je plannen goed weet te vertalen naar de praktijk bepaalt uiteindelijk het succes van een verandering. Ik heb gemerkt dat juist in die vertaalslag de mix van organisatie- en proceskennis met inhoudelijke kennis niet alleen een groot voordeel, maar essentieel is.

Beheer en beheerorganisaties
Met ‘roots’ in het weg- en integraal beheer combineert Van de Griend Management & Advies inhoudelijke met organisatiekennis. Richt zich op het beheerproces, de beheercontracten, nieuwe vormen van beheer. Zorgt dat het huis op orde is; maar is ook nadrukkelijk bezig met de vraag of de vereiste kennis in de organisatie aanwezig is. Van de Griend: ‘Beheer heeft de toekomst en verdient meer aandacht. Een goed beheerder beschikt over visie en moet weerstand kunnen bieden tegen het vaak korte termijn denken van politiek en bestuur. Daarbij wordt er, door actuele ontwikkelingen zoals de toegenomen aandacht voor asset management, behalve op de inhoudelijke ook steeds meer een beroep op de bedrijfskundige capaciteiten van de beheerder gedaan.

Techniek en communicatie
Van de Griend Management & Advies voelt zich thuis op het grensvlak van techniek en communicatie. Slaat graag bruggen tussen beide disciplines. Zorgt ervoor dat niet-technische gebruikers een technisch project begrijpen. Creëert draagvlak voor een idee, plan of project. En daar waar het niet vanzelf gaat brengt zij mensen van verschillende afdelingen of organisaties met elkaar in contact. Zo kan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en ervaring en komen projecten van de grond. Van de Griend: ‘Vooral gemeenten kunnen door het onderling uitwisselen van informatie nog veel voordeel behalen. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden te worden.

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -