Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

» Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Disclaimer

Van de Griend Management & Advies - hierna afgekort als Vdgma - is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Vdgma, noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Vdgma c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Vdgma website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Hoewel het streven van Vdgma er op is gericht dat de Vdgma-website continue toegankelijk is, kan Vdgma geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het feit dat de Vdgma website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De Vdgma website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Vdgma garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.

Vdgma is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Vdgma website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Vdgma. Vdgma is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de Vdgma website.

Suggesties, ideeën en materialen over de Vdgma website die u Vdgma toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u Vdgma stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Vdgma behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Vdgma website en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Mocht u nog vragen hebben over, of suggesties, dan kunt u natuurlijk altijd contact met Vdgma opnemen via e-mail (info@vdgma.nl) of per telefoon.

Van de Griend Management & Advies
ir A. A. (Jos) van de Griend,
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM
M: 06 - 2092 3420

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -