Contact:

ir A. A. (Jos) van de Griend
Peisenlaan 17
3956 VH  LEERSUM

M: 06 - 2092 3420

» Klik hier voor de contactpagina.


Van de Griend Management & Advies

Missie

Bijdragen aan een mooie, duurzame leefomgevingVia Appia Antica, Rome - 312 v.Chr.

Hoe duurzaam mooi kan zijn ...
... en hoe mooi duurzaam kan zijn

  Van de Griend: ‘Openbare ruimte- en infrastructuurprojecten bepalen vaak in sterke mate en voor lange tijd het aanzien van een omgeving. De uitdaging bij dit soort projecten is om, binnen de financiële kaders, niet alleen iets moois maar ook iets duurzaams te maken. Zowel technisch als vanuit de beleving: iets wat nu als mooi ervaren wordt, dient over vijftig jaar nog steeds mooi gevonden te worden.

Eigen bijdrage
Als manager in het werkveld van de openbare ruimte en infrastructuur zet Van de Griend zich dagelijks in voor de leefomgeving van mensen.
Als lijnmanager heb je direct invloed op de organisatie van de bedrijfs - en werkprocessen. Aandacht voor zaken als kennismanagement, kwaliteitsborging, communicatie, vormgeving en beeldkwaliteit is dan van groot belang’ vindt Van de Griend.
Bij projecten begint het maken van iets moois en duurzaams al bij het opstellen van een heldere projectdefinitie. Ook een doordacht programma van eisen is onmisbaar. Evenals een inventarisatie van wensen en meningen van alle betrokkenen. Het kost tijd om verschillende partijen actief in een project te laten participeren, maar het levert het beste resultaat op.

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -