Van de Griend Management & Advies

EVC Assessor

EVC is de afkorting van erkennen van verworven competenties. EVC beoogt de erkenning, waardering en verdere ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgeving. Hierbij kan het gaan om formele leeromgevingen (bijvoorbeeld school), maar ook om niet-formele of informele omgevingen (bijvoorbeeld de werkplek, thuis of in verenigingsverband).

De visie op EVC stelt dat de eisen van de arbeidsmarkt steeds vaker en sneller veranderen. Als gevolg daarvan is niemand ooit uitgeleerd en moeten mensen zich flexibel aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. Het instrument EVC brengt de kennis en kunde in beeld die mensen op een bepaald moment hebben. Die competenties kunnen overal vandaan komen. De essentie van EVC is dan ook het erkennen dat leren niet alleen gebeurt via formeel onderwijs. Leren gebeurt ook in andere leeromgevingen en via talloze andere manieren van leren. Het gaat dus niet zozeer om leren maar om ontwikkelen.

EVC wil bereiken dat mensen nieuwe en/of betere kansen op werk krijgen. Dat ze in een veranderende omgeving hun waarde behouden voor de arbeidsmarkt en daarmee voor hun werkgever(s). EVC zorgt ervoor:
dat elk individu zijn eigen professionele toekomst kan sturen. EVC geeft ze daarvoor inzicht in hun competenties en de manier waarop ze die informatie kunnen gebruiken om inzetbaar te worden of te blijven. Dit geldt voor iedereen, jong en oud; werkend en werkzoekend
dat profit-, non-profit- en vrijwilligersorganisaties individuele leertrajecten kunnen initiƫren, ondersteunen en benutten om de doelen van de eigen organisatie te realiseren.


De EVC assessor kan twee rollen hebben: portfoliobegeleider of beoordelaar (assessor). De rol van portfoliobegeleider en assessor worden, per kandidaat, uit onafhankelijkheidsoogpunt altijd door twee verschillende personen uitgevoerd.

Portfoliobegeleider
De portfoliobegeleider ondersteunt de kandidaat bij het samenstellen van het portfolio met daarin bewijzen dat de kandidaat over de, voor het betreffende profiel, relevante competenties beschikt.

De kerntaken van de portfoliobegeleider zijn daarmee:
informeren kandidaat over de procedure
ondersteunen en eventueel bijsturen bij het samenstellen van het portfolio
samen met de kandidaat bepalen wanneer het dossier c.q. het portfolio voor beoordeling gereed is

Assessor

De assessor speelt een belangrijke rol in de fase van beoordelen en erkennen van competenties. De assessor waardeert de competenties van de kandidaat met behulp van instrumenten of methodieken (zoals een portfolio-assessment, een criteriumgericht interview of een werkplekbezoek) aan de hand van vastgestelde standaarden.

De kerntaken van de assessor zijn daarmee:
het beoordelen van de waarde van het portfolio en de bewijzen
eventueel inzetten van instrumenten ter beoordeling van nog niet-erkende competenties/werkprocessen
opstellen ervaringscertificaat

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -